Главная / Байланыстар

8Деректемелер
Заңды мекенжайы: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абдуллиных к-сі,6
БСН 050 640 009 866

Мекенжайы: Алматы қ., Тимирязев к-сі, 21-үй, Марков көшесінің бұрышы

тел.: +7 (727) 258-48-37, 258-48-38, 292-84-04, 258-48-34

Жол жүру схемасы